You are currently viewing Bàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

Bàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

21.12.25-22.01.01 Bàn về mục đích sống

Tùy vào hoàn cảnh, không so sánh

Tiền bạc, thành danh, địa vị, công việc, quyền lực, sự thừa nhận, gia đình, xã hội, trải nghiệm (vật chất) – phi vật chất: bình an, hạnh phúc, giác ngộ, 

Vượt qua  mục đích cá nhân? 

Hạnh phúc thường hằng? Tự tại nội tâm? 

*Định hướng cuộc đời? 

 1. Nguyên tắc: tối ưu hết khả năng (tiềm năng) để lại 1 thế giới tốt đẹp hơn
 2. Thế nào là 1 thế giới tốt đẹp hơn: giảm đói nghèo, bệnh tật, tăng khả năng giáo dục, tốt cho môi trường – con người sống hài hòa và khỏe mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần
 3. Chọn 1 phương thức phù hợp với mục đích:
  1. Tinh thần: triết, tôn giáo, hài hòa, thấu hiểu bản chất của thế giới và con người
  2. Vật chất: đầu tư tạo và tăng giá trị
  3. Chia sẻ: bất cứ khi nào cần thiết (được yêu cầu, duyên?) và có thể (trong khả năng)
  4. Cần hài hòa với bản thân trước nhất.

*Hạnh phúc (tâm) thường hằng là như thế nào? 

 1. Không phụ thuộc vào lời khen chê và quan điểm của người khác hoặc chính mình.
 2. Không phụ thuộc vào địa vị, danh tiếng, hay tiền bạc của mình và người khác
 3. Không phụ thuộc vào cảm xúc, kể cả tinh thần hay xác thịt, của mình và người khác. 
 4. Không phụ thuộc vào kỳ vọng, mong muốn, hay ước nguyện của chính bản thân mình, xã hội hay người khác. 
 5. Hiểu rằng “This too shall pass” (điều này rồi cũng qua) và ở với hiện tại, kiên trì và kiên định với nguyên tắc của mình. 
 6. Nói ít, lắng nghe nhất là bản thân
 7. Không có ranh giới mà cũng không phụ thuộc vào bên trong hay bên ngoài
 8. Càng bám chấp vào bất cứ thứ gì thì càng xa rời nó

Tôi không biết định nghĩa sự an lạc hay hạnh phúc thường hằng (luôn hiển hiện ở hiện tại) là như thế nào. Nhưng tôi hiểu những thứ “không phải là” – và có lẽ, khi chúng ta bỏ sang 1 bên được càng nhiều những thứ “không phải là” thì cái còn lại, dù gọi là gì đi nữa chính là sự an lạc thường hằng.

Không thể gọi tên được nó, không thể thấu triệt được nó, chỉ có thể phủ định liên tiếp những thứ “không phải là”. 

Đó là “Không” là “Đạo” là an lạc vĩnh trú!

Bắc Giang, 05.01.2022

Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply