CEO Lệch Chuẩn – The outsiders Eight unconventional CEOs – William N. Thorndike

21.02.16 (2nd Read) CEO Lệch Chuẩn - The outsiders Eight unconventional CEOs - William N. Thorndike Leo: good book, solid value for solid investor, and long term investment - excellent…

Continue ReadingCEO Lệch Chuẩn – The outsiders Eight unconventional CEOs – William N. Thorndike
Read more about the article Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)
bai-tho-cu-tran-lac-dao-phu-cua-phat-hoan-tran-nhan-tong

Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)

  • Post author:
  • Post category:Life
  • Post comments:0 Comments

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên Cơ tắc xan hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.” 居 塵 樂 道 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )…

Continue ReadingCư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)