Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini

21.06.24 Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) - Robert B. Cialdini Leo: Một trong những cuốn sách xuất sắc về nghệ thuật thuyết phục &…

Continue ReadingInfluence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini