Book Reviews

Book review, quotation, thoughts… (Tổng kết sách, suy nghĩ, nhận xét…)

Japanese Candlestick Charting Technique (Steve Nison) 2001

Japanese Candlestick Charting Technique (Steve Nison) 2001 (Second Ed) LNV: Typically essential tool for technical analysts on the stock market, useful & vividly visual tools […]

Posted in Book Review, Investment | Leave a comment

Market Wizards Phù Thuỷ Sàn Chứng Khoán (Jack D. Schwager)

LNV: Một quyển sách thú vị, mô tả rất nhiều kinh nghiệm của những người (cả giao dịch lẫn đầu tư) vào hàng hoá, cố […]

Posted in Book Review, Business & Leader, Investment | Tagged , , , | Leave a comment

Coach Wooden (Pat Williams with Jim Denney)

20.08.18 Coach Wooden (Pat Williams with Jim Denney) LNV: to the man, a rare beautiful human being, I have much respect but never met, at […]

Posted in Book Review, Business & Leader, L's Choice, Life, Philosophy & Religion | Leave a comment

Muôn kiếp nhân sinh (Many Lives Many Times) – Nguyên Phong

Một quyển sách bị quá kỳ vọng (đặt kỳ vọng lớn và hoá ra không đến thế) – hoặc có thể do mình đã đọc […]

Posted in Book Review, Life, Philosophy & Religion | Leave a comment

Chiết Giang Thương Đạo (Dương Hồng Kiến)

20.07.06  Chiết Giang Thương Đạo (Dương Hồng Kiến) LNV:  Đặc biệt cám ơn bạn @Vũ Hà Yên đã cho mượn sách 🙂 – xuất bản […]

Posted in Book Review, Business & Leader | Leave a comment

Hoàng Tử Bé – The Little Prince (Antoine de Saint-Exupéry)

The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry Chapter IV ‘At the time, this astronomer made a grand presentation of his discovery before an International Congress of […]

Posted in Book Review | Tagged , | Leave a comment

Phê phán năng lực phán đoán – Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)(Immanuel Kant)

Viên đá đỉnh vòm của toà nhà triết học Kant, năng lực phán đoán, kết nối giữa lý thuyết & thực hành, tự nhiên & tự do – thống nhất và hoà hợp do năng lực này.

Posted in Book Review, L's Choice, Philosophy & Religion | Tagged , , , , | Leave a comment
Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *