Bài PV Li Lu (P1): Đầu Tư là sự trung thực về trí tuệ, biết những gì bạn không biết!

Li Lu – Investing Is About Intellectual Honesty. Know What You Don’t Know Bài PV Li Lu (P1):  Đầu Tư là sự trung thực về trí tuệ, biết những gì…

Continue ReadingBài PV Li Lu (P1): Đầu Tư là sự trung thực về trí tuệ, biết những gì bạn không biết!