You are currently viewing Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)
bai-tho-cu-tran-lac-dao-phu-cua-phat-hoan-tran-nhan-tong

Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)

  • Post author:
  • Post category:Life
  • Post comments:0 Comments

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”

   
( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )
居 塵 樂 道 且 隨 緣
饑 則 飧 兮 困則 眠
家 中 有 宝 休寻 覓
对 鏡 無 心 莫問 禪

Tạm dịch:

Sống ở trên đời tuỳ theo hoàn cảnh mà vui với đạo
Ðói thì ăn, mệt thì ngủ
Của báu sẵn trong nhà khỏi tìm kiếm
Ðứng trước cảnh vật mà vô tâm thì không phải hỏi Thiền là gì

Dịch thơ:  

Ở  đời  vui đạo, hãy tuỳ duyên,
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

– Trần Nhân Tông –

Thiết nghĩ:

Tâm tĩnh như nước lo gì không phù thiên hạ!

Người một lòng vì đời lo gì không thỏa chí.

Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply