You are currently viewing Vòng đời của 1 con người?

Vòng đời của 1 con người?

Trước 18 tuổi: sống cuộc đời của người khác, chuyên tâm học hành (chí vu học)

Từ 18-30: lăn lộn, thử sai, khám phá, để tìm ra con đường riêng cho mình (lập thân)

Từ 30-40: đã tìm được bản thân và con đường đi riêng của mình, bắt đầu công cuộc thay đổi thế giới (bất hoặc)
Từ 40-50: hiểu rằng không thay đổi được thế giới, biết rằng trong ngoài cần khế hợp. Hiểu rằng mình không toàn năng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cần tuân theo sự vận động của xã hội để tìm được 1 vị trí phù hợp với mình, phù hợp với xã hội…một vị trí mà mình sẽ có ảnh hưởng lớn nhất, hài hoà cả trong lẫn ngoài. Bắt đầu bước trên con đường nhận thức đúng sai, tìm ra chân lý. (tri thiên mệnh)
Từ 50-60: Hiểu rằng không có đúng sai, cũng chẳng có chân lý tuyệt đối. Hiểu thấu trong ngoài, nghe điều gì cũng có thể hiểu được bản chất căn nguyên, êm tai, nghe gì cũng chẳng còn thấy vô lý nữa. (Nhĩ thuận, cách vật trí tri).
Từ 60 >: tri hành hợp nhất, trong ngoài khế hợp, làm gì nghĩ gì cũng phù hợp với xã hội, tự nhiên, và sự vận động xung quanh, Giai đoạn chín muồi của cuộc đời, nơi mà sự đóng góp, ảnh hưởng cho xã hội là lớn nhất.
(Saigon, 24.4.18)
Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply