Posted on

Quà Tặng Cuộc Đời (I give you my life) – Ayya Khema

Ayya_khema-IGYML

Rất đáng để đọc…

Lần đầu đọc, cái học được lớn nhất: Xả Li – không bấu víu.

Đang đọc lại, sẽ review sớm thêm một lần..

Có thể tải/download về ở đây:

Quà Tặng Cuộc Đời (I give you my life) – Ayya Khema

Phúc lành…

Hải Linh